News

Paušální daň

Koncem roku 2020 a s termínem 11. 1. 2021, kdy měli podnikatelé možnost se k této dani dobrovolně přihlásit, je paušální daň velmi skloňovaným tématem. Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění v částce 5 469 Kč,