Paušální daň

Koncem roku 2020 a s termínem 11. 1. 2021, kdy měli podnikatelé možnost se k této dani dobrovolně přihlásit, je paušální daň velmi skloňovaným tématem. Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění v částce 5 469 Kč, dále absence povinnosti dokládat daňové přiznání, a tím pádem i nižší administrativní náročnost. Tak lze zjednodušeně chápat problematiku paušální daně.

Režim paušální daně není pro každého. Je třeba splňovat jisté náležitosti, kterými je vstup do tohoto režimu podmíněn, a dále si především spočítat, zda se mi tento model vyplatí. My se dnes ale podíváme na tuto problematiku z pohledu hypotéky.

V paragrafu 86 zákona o spotřebitelském úvěru stojí, že „poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů“. A právě absence daňového přiznání může pro banku při posuzování bonity klienta v následujících letech znamenat jistá úskalí.

Jak se k této problematice banky v následujících letech postaví, zatím není zcela jasné a nelze předvídat, jak budou k OSVČ s paušální daní přistupovat. V letošním roce totiž mohou podnikatelé dokládat daňová přiznání z roku 2020, a proces schvalování bude tedy vycházet ze zavedené metodiky.

Všechny banky se jednohlasně shodují na tom, že důležitým parametrem pro posuzování bonity jejich klientů bude to, jakým způsobem povedou evidenci svých příjmů a výdajů. Jejich cílem bude samozřejmě nastavení takových procesů, které jim dovolí příjmy akceptovat. Současně ale nevylučují, že v individuálních případech může u klientů s paušální daní nastat problém. Je tedy dobré pamatovat na to, že z tohoto režimu mají podnikatelé možnost dobrovolně vystoupit k 1. 1. 2022.

Situace ohledně schvalování hypoték u klientů s paušální daní se bude jistě v následujících měsících vyvíjet a banky budou hledat „alternativní metodiku“.

Sdílet

Kopírovat odkaz

Kopírovat